ชุดคิทพลาสติกเดิน 6 ขา

AP1026

เป็นชุดพลาสติกสำหรับประกอบการเดินของหุ่นยนต์แบบ 6 ขา

Share

ในชุดประกอบไปด้วย

 -พลาสติกแผ่น 9X20 cm  จำนวน 1 ชิ้น

 -พลาสติกฉาก 3.3X4 cm  จำนวน 4 ชุด

 -พลาสติกสั้น 1X10 cm    จำนวน 6 ชิ้น

 -พลาสติกยาว 22X1 cm   จำนวน 4 ชิ้น

 -ชุดพลาสติก Arm motor  จำนวน 1 ชุด (สำหรับมอเตอร์รหัส AP1001 , AP1024 หรือ AP1025)

 -สกรู M3x35 และ ตัวเมีย M3 จำนวน 4 ชุด

 -สกรู M3x20 , ตัวเมีย M3 และ ตัวเมียกันคลาย M3 จำนวน 6 ชุด

 -สกรู M3x15 และ ตัวเมีย M3 จำนวน 2 ชุด

 -สกรู M3x12 และ ตัวเมียกันคลาย M3 จำนวน 8 ชุด

 -สกรู M3x10 , ตัวเมีย M3 และแหวน M3 จำนวน 4 ชุด

 -สกรู M3x6 จำนวน 8 ตัว และ เสารองปริ้น จำนวน 4 ตัว

 -สกรู M2.6X10 , ตัวเมีย M2.6 , แหวน M2.6 และ สกรูเกลียวปล่อย M2.6X10 จำนวน 2 ชุด

ในชุดจะไม่มี -กะบะถ่าน -มอเตอร์ -วงจรควบคุม

Powered by MakeWebEasy.com