Built-in programmer for AVR

AP113

เป็นหุ่นยนต์ที่ไว้สำหรับฝึกเขียนโปนแกรมภาษา C ในตระกูล AVR สามารถโปรแกรมบนตัวได้เลย โดยผ่านทาง Port USB

หมวดหมู่ : Program Robot

Share

หุ่นยนต์ Built-in programmer for AVR

    เป็นหุ่นยนต์ที่ไว้สำหรับฝึกเขียนโปนแกรมภาษา C ในตระกูล AVR

สามารถเขียนให้หุ่นยนต์ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือ

จะเขียนให้ทำงานแบบเดินตามเส้นก็ได้ เพราะตัวหุ่นมีชุดเซ็นเซอร์แบบ

อินฟาเรด มาให้ 2 ชุด

    คุณสมบัติทางเทคนิค

    - ใช้ CPU เบอร์ ATmega8

    - ทำงานที่ความถี่ 11.0592MHz

    - ขนาดของหน่วยความจำโปรแกรม 8 กิโลเวิร์ด

    - ขนาดของหน่วยความจำข้อมูลแรม 1K ไบท์

    - ขนาดของหน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอม 512 ไบท์

    - มีจุดต่อ OUTPUT สำหรับขับมอเตอร์ จำนวน 4 จุด

    - มีจุดต่อ สำหรับเป็น INPUT หรือ OUTPUT จำนวน 6 จุด

    - หุ่นยนต์สามารถเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานตามความต้องการได้

      เช่น หลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือเดินตามเส้น เป็นต้น

    - ลักษณะการโปรแกรม สามารถโปรแกรมบนตัวได้เลย

      โดยผ่านทาง Port USB
   
 อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

    1. ชุดวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดขับมอเตอร์ และชุดโปรแกรมรวมอยูด้วยกัน

    2. ชุดตรวจจับอินฟาเรด จำนวน 2 ชุด

    3. รังถ่าน 4 ก้อน

    4. ล้อขนาดใหญ่ จำนวน 2 ล้อ

    5. ชุดล้อหลังแบบเลี้ยว

    6. ชุดมอเตอร์เกียร์

    7. ชุดแผ่นลำตัวหุ่นยนต์

    8. แผ่น CD คู่มือการประกอบและโปรแกรมใช้งาน

คู่มือการต่อใชังาน

    ราคา 1,690 บาท (ไม่รวม VAT)

สินค้าเกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com