ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม BNKP000138375 Kerry Aug 19, 2019 082019000010
รัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ BNKP000137688 Kerry Aug 15, 2019 082019000008
Pronpawit Yooprhapat BNKP000137686 Kerry Aug 15, 2019 082019000007
Thanawat EI 0998 4108 8 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000005
PearWa BunKaew EI 08620987 5 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 13, 2019 082019000004
พีรพันธ์ พูลภิญโญ BNK000136716 Kerry Aug 13, 2019 082019000003
คณวัฒน์ ตองสู้ HPPY001381328 Kerry Aug 07, 2019 082019000002
Middle Fingerr PSP0003225097 Kerry Aug 06, 2019 082019000001
Palatip Lolong(ครูพี) POKW000706292 Kerry Jul 03, 2019 09:04 072019000001
นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม MBC0000819552 Kerry Jan 29, 2019 012019000006
Petch Paz-Pp hppyq00048944 Kerry Nov 26, 2018 112018000012
สุรชัย แก้วมี hppy001137488 Kerry Nov 20, 2018 112018000008
กรกิจ วรรณทรัพย์ ofm016a0001320 Kerry Oct 30, 2018 102018000017
สุนิสา พ่วงสมุทร hppyq00047781 Kerry Oct 29, 2018 102018000020
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร hppyq00047780 Kerry Oct 29, 2018 102018000019
พรเทพ พราหมพิพัฒน์ hppyq00047435 Kerry Oct 22, 2018 102018000014
Mart Penvijit hppyq00047434 Kerry Oct 22, 2018 102018000018
อภิชาติ อินทนิน Eu571120362th ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2018 102018000015
พัฒนเดช เสตเตมิย์ hppyq00047171 Kerry Oct 16, 2018 102018000012
ทวีศักดิ์ สินทรัพย์ hppyq00047170 Kerry Oct 16, 2018 102018000013
นิติธร ฐิตวัฒนพงศ์ hppyq00047169 Kerry Oct 16, 2018 102018000011
พิษณุ วิจารจิตต์ hppy001109647 Kerry Oct 15, 2018 102018000010
Woranat Nampanya hppy001109655 Kerry Oct 15, 2018 102018000009
ธันยวัฒน์ แสงเดือน hppy001109663 Kerry Oct 15, 2018 102018000008
นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข hppyn00005541 Kerry Oct 11, 2018 102018000007
นาย ณัฐศิวัช พลนาค hppyq00046728 Kerry Oct 08, 2018 102018000005
ศุภชัย จันทร์งาม pokwq00005630 Kerry Oct 05, 2018 102018000003
Wasin Sudjaidee hppyq00046304 Kerry Oct 02, 2018 102018000002
สุรศักดิ์ แสงจันทร์ hppyq00046148 Kerry Oct 01, 2018 092018000023
อัครพงศ์ ศรีวงศ์ hppyq00045890 Kerry Sep 26, 2018 092018000021
พิษณุ วิจารจิตต์ hppy001091677 Kerry Sep 26, 2018 092018000020
ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ hppy001090635 Kerry Sep 25, 2018 092018000019
ชนาธิป พูลมา hppy0001082654 Kerry Sep 17, 2018 092018000015
นายสุทธิพร คล้ายเมืองปัก EU569070035TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2018 092018000016
อุดม บุญขาว hppyq00045074 Kerry Sep 14, 2018 092018000011
อนิรุทธ์ เอี่ยมชัย hppyq00045073 Kerry Sep 14, 2018 092018000014
วงศธร วีระณรงค์ hppyq00044972 Kerry Sep 13, 2018 092018000013
พรชัย บัวแสง hppyq00044871 Kerry Sep 12, 2018 092018000012
ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ wp16q00000355 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 10, 2018 092018000010
ปิยะนันท์ ธิโสภา hppy0001072670 Kerry Sep 06, 2018 092018000009
ปิติ จันทร์เมฆา hppyq00044346 Kerry Sep 05, 2018 082018000018
ศิริขวัญ นันทะพันธ์ hppy001070266 Kerry Sep 04, 2018 092018000008
นายปิยะพงษ์ บุญนิล hppy001070263 Kerry Sep 04, 2018 092018000007
สมชาย พรหมแก้ว hppy001068809 Kerry Sep 03, 2018 092018000002
จิราพร กำลังดี hppy001068806 Kerry Sep 03, 2018 092018000003
ปราโมทย์ กลมเกลี้ยง hppy001068797 Kerry Sep 03, 2018 092018000005
ชนาธิป พูลมา hppy001068812 Kerry Sep 03, 2018 092018000006
อัจจิมา ปุ่นสุวรรณ eu570184389th ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2018 082018000019
พิเชษฐ์ คำสุขใส hppyq00043951 Kerry Aug 30, 2018 082018000014
ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ hppyq00043950 Kerry Aug 30, 2018 082018000016
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
Tracking number : BNKP000138375
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000010
ชื่อลูกค้า : รัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ
Tracking number : BNKP000137688
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000008
ชื่อลูกค้า : Pronpawit Yooprhapat
Tracking number : BNKP000137686
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : Thanawat
Tracking number : EI 0998 4108 8 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : PearWa BunKaew
Tracking number : EI 08620987 5 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : พีรพันธ์ พูลภิญโญ
Tracking number : BNK000136716
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : คณวัฒน์ ตองสู้
Tracking number : HPPY001381328
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : Middle Fingerr
Tracking number : PSP0003225097
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : Palatip Lolong(ครูพี)
Tracking number : POKW000706292
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2019 09:04
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
Tracking number : MBC0000819552
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000006
ชื่อลูกค้า : Petch Paz-Pp
Tracking number : hppyq00048944
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000012
ชื่อลูกค้า : สุรชัย แก้วมี
Tracking number : hppy001137488
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000008
ชื่อลูกค้า : กรกิจ วรรณทรัพย์
Tracking number : ofm016a0001320
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000017
ชื่อลูกค้า : สุนิสา พ่วงสมุทร
Tracking number : hppyq00047781
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000020
ชื่อลูกค้า : นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
Tracking number : hppyq00047780
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000019
ชื่อลูกค้า : พรเทพ พราหมพิพัฒน์
Tracking number : hppyq00047435
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000014
ชื่อลูกค้า : Mart Penvijit
Tracking number : hppyq00047434
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000018
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ อินทนิน
Tracking number : Eu571120362th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000015
ชื่อลูกค้า : พัฒนเดช เสตเตมิย์
Tracking number : hppyq00047171
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000012
ชื่อลูกค้า : ทวีศักดิ์ สินทรัพย์
Tracking number : hppyq00047170
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000013
ชื่อลูกค้า : นิติธร ฐิตวัฒนพงศ์
Tracking number : hppyq00047169
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000011
ชื่อลูกค้า : พิษณุ วิจารจิตต์
Tracking number : hppy001109647
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : Woranat Nampanya
Tracking number : hppy001109655
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000009
ชื่อลูกค้า : ธันยวัฒน์ แสงเดือน
Tracking number : hppy001109663
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข
Tracking number : hppyn00005541
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : นาย ณัฐศิวัช พลนาค
Tracking number : hppyq00046728
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000005
ชื่อลูกค้า : ศุภชัย จันทร์งาม
Tracking number : pokwq00005630
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : Wasin Sudjaidee
Tracking number : hppyq00046304
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : สุรศักดิ์ แสงจันทร์
Tracking number : hppyq00046148
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000023
ชื่อลูกค้า : อัครพงศ์ ศรีวงศ์
Tracking number : hppyq00045890
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000021
ชื่อลูกค้า : พิษณุ วิจารจิตต์
Tracking number : hppy001091677
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000020
ชื่อลูกค้า : ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
Tracking number : hppy001090635
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000019
ชื่อลูกค้า : ชนาธิป พูลมา
Tracking number : hppy0001082654
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000015
ชื่อลูกค้า : นายสุทธิพร คล้ายเมืองปัก
Tracking number : EU569070035TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000016
ชื่อลูกค้า : อุดม บุญขาว
Tracking number : hppyq00045074
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000011
ชื่อลูกค้า : อนิรุทธ์ เอี่ยมชัย
Tracking number : hppyq00045073
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000014
ชื่อลูกค้า : วงศธร วีระณรงค์
Tracking number : hppyq00044972
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000013
ชื่อลูกค้า : พรชัย บัวแสง
Tracking number : hppyq00044871
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000012
ชื่อลูกค้า : ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
Tracking number : wp16q00000355
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000010
ชื่อลูกค้า : ปิยะนันท์ ธิโสภา
Tracking number : hppy0001072670
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000009
ชื่อลูกค้า : ปิติ จันทร์เมฆา
Tracking number : hppyq00044346
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 05, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000018
ชื่อลูกค้า : ศิริขวัญ นันทะพันธ์
Tracking number : hppy001070266
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000008
ชื่อลูกค้า : นายปิยะพงษ์ บุญนิล
Tracking number : hppy001070263
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000007
ชื่อลูกค้า : สมชาย พรหมแก้ว
Tracking number : hppy001068809
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000002
ชื่อลูกค้า : จิราพร กำลังดี
Tracking number : hppy001068806
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000003
ชื่อลูกค้า : ปราโมทย์ กลมเกลี้ยง
Tracking number : hppy001068797
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000005
ชื่อลูกค้า : ชนาธิป พูลมา
Tracking number : hppy001068812
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000006
ชื่อลูกค้า : อัจจิมา ปุ่นสุวรรณ
Tracking number : eu570184389th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000019
ชื่อลูกค้า : พิเชษฐ์ คำสุขใส
Tracking number : hppyq00043951
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 30, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000014
ชื่อลูกค้า : ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
Tracking number : hppyq00043950
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 30, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000016
Powered by MakeWebEasy.com