ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ปภาวรินทร์ MOC0002284938 Kerry-ems Oct 23, 2020 102020000004
นายบวรภัค เกิดกํณฑ์ ED376982911TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2020 102020000003
ปภาวรินทร์ หาญณรงค์ ED376972605TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2020 102020000002
นายบวรภัค เกิดกํณฑ์ ED376924560TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2020 102020000001
นายบวรภัค เกิดกํณฑ์ ED381103085TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 30, 2020 092020000002
สิทธิชัย เพียรสุขเวช pokw000951273 Kerry Sep 14, 2020 092020000001
สิทธิวัฒน์ เมืองมี hppy001685401 Kerry Aug 18, 2020 082020000002
สุขุมาล ศรีมงคล hppy0001684671 Kerry Aug 17, 2020 082020000001
รัฐพล เมฆกมล bnkp000237257 Kerry Jul 27, 2020 072020000002
สุพจน์ ศรีสาตรา bnkp000237256 Kerry Jul 27, 2020 072020000001
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ed078316467th ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 052020000002
กฤษดา ปรานโชติ bnkp000221483 Kerry May 28, 2020 052020000003
กฤษดา ปรานโชติ bnkp000221483 Kerry May 28, 2020 052020000003
นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง bnkp000189958 Kerry Feb 26, 2020 022020000012
นิธิศักดิ์ วรสิทธิชัย bnkp000189958 Kerry Feb 26, 2020 022020000011
นายสุรวุธ เกตุศิริ psri000077944 Kerry Feb 24, 2020 022020000009
ศศิมา ผิวขำ bnkp000189256 Kerry Feb 24, 2020 022020000008
นายณัฐวีร์ นริศชาติ EI664146075TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 21, 2020 022020000007
พงศ์ธนา จิตติยากูล BNKP000188485 Kerry Feb 20, 2020 022020000006
ด.ญ.จินตภัทร แซ่เต่ ei403587042th ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000005
สุธัญญา บุญยรัตน์ bnkp000185340 Kerry Feb 07, 2020 022020000004
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ei403592144th ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 06, 2020 022020000002
กรภัทร hppy001530683 Kerry Feb 04, 2020 022020000001
ชานนท์ ยิ้มงาม bnkp000177658 Kerry Jan 09, 2020 012020000005
ณัฐพล แก้วอุดร pokw000823971 Kerry Jan 06, 2020 012020000002
คุณชาย บุลกิจ hppy001507350 Kerry Jan 03, 2020 012020000001
นางสาว วรางคณา อนุมา bnkp000174588 Kerry Dec 25, 2019 122019000006
นายวรวัจน์ สารถวิล bnkp000172734 Kerry Dec 19, 2019 122019000005
ทวีศักดิ์ สินทรัพย์ pokw000807699 Kerry Dec 06, 2019 122019000004
นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม pokw000807702 Kerry Dec 06, 2019 122019000003
สุภาพร การบรรจง BNKP000168560 Kerry Dec 03, 2019 122019000002
นายจิรายุทธ เจริญภักดี HPPY001483782 Kerry Dec 02, 2019 112019000012
โรงเรียนบ้านบึง BNKP000167495 Kerry Nov 29, 2019 112019000011
นายตุลาวัติ ปัญญาบุญ BNKP000167425 Kerry Nov 29, 2019 112019000010
ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร BNKP000163997 Kerry Nov 18, 2019 112019000006
นายทราทิศ จารุภคนิธิ BNKP000163475 Kerry Nov 15, 2019 112019000005
นายตุลาวัติ ปัญญาบุญ BNKP000162960 Kerry Nov 13, 2019 112019000004
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย HPPY001466912 Kerry Nov 11, 2019 112019000003
Bundit Sillaprasert Bnkp000159637 Kerry Nov 01, 2019 102019000019
นายศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ Pokw000783617 Kerry Nov 01, 2019 102019000020
จารุกิตติ์ หาญทะนา HPPY001458059 Kerry Oct 31, 2019 102019000018
ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร POKW000782131 Kerry Oct 30, 2019 102019000017
จเด็ด ห้อยพรมราช POKW000782131 Kerry Oct 30, 2019 102019000016
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร POKW000781604 Kerry Oct 29, 2019 102019000014
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร POKW000781604 Kerry Oct 29, 2019 102019000015
นายจิรายุทธ เจริญภักดี HPPY001454604 Kerry Oct 28, 2019 102019000013
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร BNKP000157769 Kerry Oct 26, 2019 102019000012
จารุกิตติ์ หาญทะนา BNKPN00004313 Kerry Oct 25, 2019 102019000011
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ BNKP000157085 Kerry Oct 24, 2019 102019000009
นฤเบศ ก้านดอกไม้ HPPY001446610 Kerry Oct 17, 2019 102019000007
ชื่อลูกค้า : ปภาวรินทร์
Tracking number : MOC0002284938
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000004
ชื่อลูกค้า : นายบวรภัค เกิดกํณฑ์
Tracking number : ED376982911TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003
ชื่อลูกค้า : ปภาวรินทร์ หาญณรงค์
Tracking number : ED376972605TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : นายบวรภัค เกิดกํณฑ์
Tracking number : ED376924560TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : นายบวรภัค เกิดกํณฑ์
Tracking number : ED381103085TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : สิทธิชัย เพียรสุขเวช
Tracking number : pokw000951273
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : สิทธิวัฒน์ เมืองมี
Tracking number : hppy001685401
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : สุขุมาล ศรีมงคล
Tracking number : hppy0001684671
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : รัฐพล เมฆกมล
Tracking number : bnkp000237257
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : สุพจน์ ศรีสาตรา
Tracking number : bnkp000237256
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
Tracking number : ed078316467th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : กฤษดา ปรานโชติ
Tracking number : bnkp000221483
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : กฤษดา ปรานโชติ
Tracking number : bnkp000221483
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง
Tracking number : bnkp000189958
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000012
ชื่อลูกค้า : นิธิศักดิ์ วรสิทธิชัย
Tracking number : bnkp000189958
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000011
ชื่อลูกค้า : นายสุรวุธ เกตุศิริ
Tracking number : psri000077944
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000009
ชื่อลูกค้า : ศศิมา ผิวขำ
Tracking number : bnkp000189256
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : นายณัฐวีร์ นริศชาติ
Tracking number : EI664146075TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : พงศ์ธนา จิตติยากูล
Tracking number : BNKP000188485
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : ด.ญ.จินตภัทร แซ่เต่
Tracking number : ei403587042th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : สุธัญญา บุญยรัตน์
Tracking number : bnkp000185340
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
Tracking number : ei403592144th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : กรภัทร
Tracking number : hppy001530683
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : ชานนท์ ยิ้มงาม
Tracking number : bnkp000177658
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล แก้วอุดร
Tracking number : pokw000823971
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : คุณชาย บุลกิจ
Tracking number : hppy001507350
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : นางสาว วรางคณา อนุมา
Tracking number : bnkp000174588
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : นายวรวัจน์ สารถวิล
Tracking number : bnkp000172734
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : ทวีศักดิ์ สินทรัพย์
Tracking number : pokw000807699
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม
Tracking number : pokw000807702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : สุภาพร การบรรจง
Tracking number : BNKP000168560
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : นายจิรายุทธ เจริญภักดี
Tracking number : HPPY001483782
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000012
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนบ้านบึง
Tracking number : BNKP000167495
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000011
ชื่อลูกค้า : นายตุลาวัติ ปัญญาบุญ
Tracking number : BNKP000167425
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร
Tracking number : BNKP000163997
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : นายทราทิศ จารุภคนิธิ
Tracking number : BNKP000163475
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : นายตุลาวัติ ปัญญาบุญ
Tracking number : BNKP000162960
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
Tracking number : HPPY001466912
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : Bundit Sillaprasert
Tracking number : Bnkp000159637
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000019
ชื่อลูกค้า : นายศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ
Tracking number : Pokw000783617
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000020
ชื่อลูกค้า : จารุกิตติ์ หาญทะนา
Tracking number : HPPY001458059
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000018
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร
Tracking number : POKW000782131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000017
ชื่อลูกค้า : จเด็ด ห้อยพรมราช
Tracking number : POKW000782131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000016
ชื่อลูกค้า : นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
Tracking number : POKW000781604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000014
ชื่อลูกค้า : นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
Tracking number : POKW000781604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000015
ชื่อลูกค้า : นายจิรายุทธ เจริญภักดี
Tracking number : HPPY001454604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000013
ชื่อลูกค้า : นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
Tracking number : BNKP000157769
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000012
ชื่อลูกค้า : จารุกิตติ์ หาญทะนา
Tracking number : BNKPN00004313
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
Tracking number : BNKP000157085
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : นฤเบศ ก้านดอกไม้
Tracking number : HPPY001446610
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
Powered by MakeWebEasy.com