AP107 ANALOG BEAM

Last updated: Feb 20, 2016  |  227 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AP107 ANALOG BEAMAP107 ANALOG BEAM
 เป็นหุ่นยนต์เดินตามเส้นอีแบบหนึ่งที่ทำงาน
คล้ายกับ AP101 แต่ตัวนี้จะทำงานได้ดีกว่ามาก
เพราะใช้ตัวตรวจจับแบบอินฟาร์เรด มีการตรวจ
จับเส้นที่แม้นยำขึ้น และวิ่งได้เร็วขึ้นดด้วย ตัววง
จรทำงานด้วย ทรานซิสเตอร์ร้วน ไม่ว่าจะเป็นภาค
รับสัญญาณจากอินฟาร์เรด และภาคดรมอเตอร์
ใด้ไช้ ทราน
ซิสเตอร์ทั้งหมด ส่วนภาคไดรมอเตอร์
ใช้ทรานซิสเตอร์ที่ทนกระแสสูงได้

คูมือการประกอบ
ราคา 690.- (ไม่รวม VAT)

Powered by MakeWebEasy.com