กิจกรรม

Last updated: Nov 27, 2009  |  6589 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรม

- ภาพบรรยากาศการเรียนการประกอบชุดคิทหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อ 10 ส.ค. 50 ดูรูป
- ภาพบรรยากาศการเรียนการประกอบชุดคิทหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อ 14 ส.ค. 50 ดูรูป
- ภาพบรรยากาศการออกงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ เมื่อ 17 ส.ค. 50 ดูรูป
- ชุดคิทหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ROBOD KIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ของ จ.ยะลา
   ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อ 7 ก.ย. 50
ดูรูป
- ภาพบรรยากาศการออกงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 12  วันที่ 17-28 ต.ค. 50 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   ณ บูธของ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด โซน C2 คูหาที่ 37  
ดูรูป
- ภาพบรรยากาศการออกงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี
   ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 17-18 ม.ค.51
ดูรูป
- ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงาน RAJASIT INNOVATION 2008
   ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วันที่ 17-18 ม.ค.51
ดูรูป
- ภาพบรรยากาศการออกงานถนนเทคโนโลยี 2551 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2551ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
    วันที่ 14-15 มิ.ย.51
ดูรูป
- บริษัท Advance Project Group จำกัด ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จัดให้มีการเรียนการสอน
   เกี่ยวกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในหลักสูตรหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
 ดูรูป 
-บริษัท Advance Project Group จำกัด ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
จัดให้มีการแข่งหุ่นยนต์ (ซูโม้)
ดูรูป 
-ชมภาพบรรยากาศงาน Electronics Robot Camp โดย โรงเรียน เทคโนโลยีเอเชีย แผนกอิเล็กโทรนิก วันที่ 7-8 ตุลาคม 2551ดูรูป 
-ชมภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ วิชาการ พ.ศ. พอเพียง  วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ที่โรงเรียน สายน้ำทิพย์ ดูรูป 
-ชมการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี วันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ดูรูป
-ขมงาน นิทรรศการ วันวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ดูรูป 
-ชมกิจกรรม ROBOT CAMP ที่โรงเรียน พิชญศึกษา 12-13 มีนาคม 2552 ดูรูป
-งานศิลปหัตถกรรม 2552 รร.วิสุทธรังษีดูรูป

Powered by MakeWebEasy.com